ترجمه Tribuneship در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقام‌ حامي‌ ملت‌. می باشد

Tribuneship به چه معناست و Tribuneship یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tribuneship

مقام‌ حامي‌ ملت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مقام‌ حامي‌ ملت‌., ترجمه مقام‌ حامي‌ ملت‌., کلمات شبیه مقام‌ حامي‌ ملت‌.
دانلود فایل ها