ترجمه Tributary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خراجگزار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فرعي‌ , در فارسی : تابع‌ , به فارسی : شاخه‌ , سایر ترجمه ها : انشعاب‌.

Tributary به چه معناست و Tributary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tributary

خراجگزار به خارجی , ریشه انگلیسی خراجگزار, ترجمه خراجگزار, کلمات شبیه خراجگزار , فرعي‌ به لاتین , تابع‌ به لاتین , شاخه‌ خارجی , انشعاب‌. در زبان
دانلود فایل ها