ترجمه Trichome در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (cimohcirt) كرك‌ گياهي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مويك‌ , در فارسی : مويچه‌.

Trichome به چه معناست و Trichome یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trichome

(cimohcirt) كرك‌ گياهي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (cimohcirt) كرك‌ گياهي‌, ترجمه (cimohcirt) كرك‌ گياهي‌, کلمات شبیه (cimohcirt) كرك‌ گياهي‌ , مويك‌ به لاتین , مويچه‌. به لاتین
دانلود فایل ها