ترجمه Tricklet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نهر باريك‌. می باشد

Tricklet به چه معناست و Tricklet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tricklet

نهر باريك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نهر باريك‌., ترجمه نهر باريك‌., کلمات شبیه نهر باريك‌.
دانلود فایل ها