ترجمه Tricolor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرچم‌ ملي‌ سه‌ رنگ‌ فرانسه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سه‌ رنگ‌.

Tricolor به چه معناست و Tricolor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tricolor

پرچم‌ ملي‌ سه‌ رنگ‌ فرانسه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پرچم‌ ملي‌ سه‌ رنگ‌ فرانسه‌, ترجمه پرچم‌ ملي‌ سه‌ رنگ‌ فرانسه‌, کلمات شبیه پرچم‌ ملي‌ سه‌ رنگ‌ فرانسه‌ , سه‌ رنگ‌. به لاتین
دانلود فایل ها