ترجمه Tridentate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دندانه‌اي‌. می باشد

Tridentate به چه معناست و Tridentate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tridentate

دندانه‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دندانه‌اي‌., ترجمه دندانه‌اي‌., کلمات شبیه دندانه‌اي‌.
دانلود فایل ها