ترجمه Tridentate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (tnedirt) نيزه‌ سه‌ شاخه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عصاي‌ سه‌ دندانه‌ , در فارسی : سه‌

Tridentate به چه معناست و Tridentate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tridentate

(tnedirt) نيزه‌ سه‌ شاخه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (tnedirt) نيزه‌ سه‌ شاخه‌, ترجمه (tnedirt) نيزه‌ سه‌ شاخه‌, کلمات شبیه (tnedirt) نيزه‌ سه‌ شاخه‌ , عصاي‌ سه‌ دندانه‌ به لاتین , سه‌ به لاتین
دانلود فایل ها