ترجمه Tried در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ازموده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ازموده‌ شده‌ , در فارسی : در محك‌ ازمايش‌ قرار گرفته‌.

Tried به چه معناست و Tried یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tried

ازموده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ازموده‌, ترجمه ازموده‌, کلمات شبیه ازموده‌ , ازموده‌ شده‌ به لاتین , در محك‌ ازمايش‌ قرار گرفته‌. به لاتین
دانلود فایل ها