ترجمه Trifoliolate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ سه‌نشريه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سه‌ برگ‌.

Trifoliolate به چه معناست و Trifoliolate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trifoliolate

داراي‌ سه‌نشريه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ سه‌نشريه‌, ترجمه داراي‌ سه‌نشريه‌, کلمات شبیه داراي‌ سه‌نشريه‌ , سه‌ برگ‌. به لاتین
دانلود فایل ها