ترجمه Trig در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ اعتماد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وفادار , در فارسی : فعال‌ , به فارسی : سرحال‌ , سایر ترجمه ها : منبسط‌ تر وتميز

Trig به چه معناست و Trig یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trig

قابل‌ اعتماد به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ اعتماد, ترجمه قابل‌ اعتماد, کلمات شبیه قابل‌ اعتماد , وفادار به لاتین , فعال‌ به لاتین , سرحال‌ خارجی , منبسط‌ در زبان , تر وتميزانگلیسی
دانلود فایل ها