ترجمه Triggering در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رهاسازي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : راه‌ اندازي‌.

Triggering به چه معناست و Triggering یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Triggering

رهاسازي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رهاسازي‌, ترجمه رهاسازي‌, کلمات شبیه رهاسازي‌ , راه‌ اندازي‌. به لاتین
دانلود فایل ها