ترجمه Trigraph در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سه‌ حرفي‌ كه‌ مجموعا نمايشگر يك‌ صوت‌ باشد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سه‌ حرف‌

Trigraph به چه معناست و Trigraph یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trigraph

سه‌ حرفي‌ كه‌ مجموعا نمايشگر يك‌ صوت‌ باشد به خارجی , ریشه انگلیسی سه‌ حرفي‌ كه‌ مجموعا نمايشگر يك‌ صوت‌ باشد, ترجمه سه‌ حرفي‌ كه‌ مجموعا نمايشگر يك‌ صوت‌ باشد, کلمات شبیه سه‌ حرفي‌ كه‌ مجموعا نمايشگر يك‌ صوت‌ باشد , سه‌ حرف‌ به لاتین
دانلود فایل ها