ترجمه Trijugate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) داراي‌ سه‌ جفت‌ برگچه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سه‌ زوج‌ برگچه‌اي‌.

Trijugate به چه معناست و Trijugate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trijugate

(گ‌.ش‌.) داراي‌ سه‌ جفت‌ برگچه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) داراي‌ سه‌ جفت‌ برگچه‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) داراي‌ سه‌ جفت‌ برگچه‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) داراي‌ سه‌ جفت‌ برگچه‌ , سه‌ زوج‌ برگچه‌اي‌. به لاتین
دانلود فایل ها