ترجمه Trikcy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (hsikcirt) حيله‌ گرانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شيادانه‌ , در فارسی : مزورانه‌ , به فارسی : از روي‌

Trikcy به چه معناست و Trikcy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trikcy

(hsikcirt) حيله‌ گرانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (hsikcirt) حيله‌ گرانه‌, ترجمه (hsikcirt) حيله‌ گرانه‌, کلمات شبیه (hsikcirt) حيله‌ گرانه‌ , شيادانه‌ به لاتین , مزورانه‌ به لاتین , از روي‌ خارجی
دانلود فایل ها