ترجمه Triliteral در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سه‌ حرفي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ثلاثي‌ , در فارسی : كلمه‌ سه‌ حرفي‌.

Triliteral به چه معناست و Triliteral یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Triliteral

سه‌ حرفي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سه‌ حرفي‌, ترجمه سه‌ حرفي‌, کلمات شبیه سه‌ حرفي‌ , ثلاثي‌ به لاتین , كلمه‌ سه‌ حرفي‌. به لاتین
دانلود فایل ها