ترجمه Trilocular در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (etalucolirt) داراي‌ سه‌ حفره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سه‌ ياخته‌اي‌.

Trilocular به چه معناست و Trilocular یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trilocular

(etalucolirt) داراي‌ سه‌ حفره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (etalucolirt) داراي‌ سه‌ حفره‌, ترجمه (etalucolirt) داراي‌ سه‌ حفره‌, کلمات شبیه (etalucolirt) داراي‌ سه‌ حفره‌ , سه‌ ياخته‌اي‌. به لاتین
دانلود فایل ها