ترجمه Trim در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تودوزي‌ وتزئينات‌ داخلي‌ اتومبيل‌. می باشد

Trim به چه معناست و Trim یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trim

تودوزي‌ وتزئينات‌ داخلي‌ اتومبيل‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تودوزي‌ وتزئينات‌ داخلي‌ اتومبيل‌., ترجمه تودوزي‌ وتزئينات‌ داخلي‌ اتومبيل‌., کلمات شبیه تودوزي‌ وتزئينات‌ داخلي‌ اتومبيل‌.
دانلود فایل ها