ترجمه Trimorphous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (hpromirt) سه‌ شكلي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سه‌ وجهي‌ , در فارسی : سه‌ حالتي‌.

Trimorphous به چه معناست و Trimorphous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trimorphous

(hpromirt) سه‌ شكلي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (hpromirt) سه‌ شكلي‌, ترجمه (hpromirt) سه‌ شكلي‌, کلمات شبیه (hpromirt) سه‌ شكلي‌ , سه‌ وجهي‌ به لاتین , سه‌ حالتي‌. به لاتین
دانلود فایل ها