ترجمه Trinomial در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شامل‌ سه‌ نام‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ سه‌ عبارت‌ , در فارسی : سه‌ اسمي‌.

Trinomial به چه معناست و Trinomial یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trinomial

شامل‌ سه‌ نام‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شامل‌ سه‌ نام‌, ترجمه شامل‌ سه‌ نام‌, کلمات شبیه شامل‌ سه‌ نام‌ , داراي‌ سه‌ عبارت‌ به لاتین , سه‌ اسمي‌. به لاتین
دانلود فایل ها