ترجمه Triode در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لامپ‌ سه‌ قط‌بي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سه‌ راه‌.

Triode به چه معناست و Triode یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Triode

لامپ‌ سه‌ قط‌بي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لامپ‌ سه‌ قط‌بي‌, ترجمه لامپ‌ سه‌ قط‌بي‌, کلمات شبیه لامپ‌ سه‌ قط‌بي‌ , سه‌ راه‌. به لاتین
دانلود فایل ها