ترجمه Trip در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سبك‌ رفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پشت‌ پا خوردن‌ يازدن‌ , در فارسی : لغزش‌ خوردن‌ , به فارسی : سكندري‌

Trip به چه معناست و Trip یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trip

سبك‌ رفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سبك‌ رفتن‌, ترجمه سبك‌ رفتن‌, کلمات شبیه سبك‌ رفتن‌ , پشت‌ پا خوردن‌ يازدن‌ به لاتین , لغزش‌ خوردن‌ به لاتین , سكندري‌ خارجی
دانلود فایل ها