ترجمه Triphibious در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (naibihpirt) سه‌ حياتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سه‌ خاصيتي‌ , در فارسی : هواپيماي‌ دريايي‌.

Triphibious به چه معناست و Triphibious یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Triphibious

(naibihpirt) سه‌ حياتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (naibihpirt) سه‌ حياتي‌, ترجمه (naibihpirt) سه‌ حياتي‌, کلمات شبیه (naibihpirt) سه‌ حياتي‌ , سه‌ خاصيتي‌ به لاتین , هواپيماي‌ دريايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها