ترجمه Triplicate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سه‌ نسخه‌اي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سه‌ برابر , در فارسی : سه‌برابر كردن‌.

Triplicate به چه معناست و Triplicate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Triplicate

سه‌ نسخه‌اي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سه‌ نسخه‌اي‌, ترجمه سه‌ نسخه‌اي‌, کلمات شبیه سه‌ نسخه‌اي‌ , سه‌ برابر به لاتین , سه‌برابر كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها