ترجمه Tripper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سياح‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مسافر , در فارسی : گشت‌ گر , به فارسی : دستگاه‌ لغزاننده‌.

Tripper به چه معناست و Tripper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tripper

سياح‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سياح‌, ترجمه سياح‌, کلمات شبیه سياح‌ , مسافر به لاتین , گشت‌ گر به لاتین , دستگاه‌ لغزاننده‌. خارجی
دانلود فایل ها