ترجمه Trisyly در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ساختمان‌ سه‌ ستوني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وضع‌ سه‌ ستوني‌.

Trisyly به چه معناست و Trisyly یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trisyly

ساختمان‌ سه‌ ستوني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ساختمان‌ سه‌ ستوني‌, ترجمه ساختمان‌ سه‌ ستوني‌, کلمات شبیه ساختمان‌ سه‌ ستوني‌ , وضع‌ سه‌ ستوني‌. به لاتین
دانلود فایل ها