ترجمه Triturable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بصورت‌ پودر در اوردني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ساييدني‌.

Triturable به چه معناست و Triturable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Triturable

بصورت‌ پودر در اوردني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بصورت‌ پودر در اوردني‌, ترجمه بصورت‌ پودر در اوردني‌, کلمات شبیه بصورت‌ پودر در اوردني‌ , ساييدني‌. به لاتین
دانلود فایل ها