ترجمه Trity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كهنه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پوسيده‌ , در فارسی : مبتذل‌ , به فارسی : بط‌ور مبتذل‌ , سایر ترجمه ها : بط‌ور پوسيده‌.

Trity به چه معناست و Trity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trity

كهنه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كهنه‌, ترجمه كهنه‌, کلمات شبیه كهنه‌ , پوسيده‌ به لاتین , مبتذل‌ به لاتین , بط‌ور مبتذل‌ خارجی , بط‌ور پوسيده‌. در زبان
دانلود فایل ها