ترجمه Triumph در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌اق‌ نصرت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غالب‌ امدن‌ , در فارسی : پيروزشدن‌.

Triumph به چه معناست و Triumph یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Triumph

ط‌اق‌ نصرت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌اق‌ نصرت‌, ترجمه ط‌اق‌ نصرت‌, کلمات شبیه ط‌اق‌ نصرت‌ , غالب‌ امدن‌ به لاتین , پيروزشدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها