خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =57351 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('57351','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =57351 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Triumph به فارسی

ترجمه Triumph در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌اق‌ نصرت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غالب‌ امدن‌ , در فارسی : پيروزشدن‌.

Triumph به چه معناست و Triumph یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Triumph

ط‌اق‌ نصرت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌اق‌ نصرت‌, ترجمه ط‌اق‌ نصرت‌, کلمات شبیه ط‌اق‌ نصرت‌ , غالب‌ امدن‌ به لاتین , پيروزشدن‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: