ترجمه Trivialize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ اهميت‌ شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ اهميت‌ دانستن‌ , در فارسی : مبتذل‌ كردن‌.

Trivialize به چه معناست و Trivialize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trivialize

بي‌ اهميت‌ شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ اهميت‌ شدن‌, ترجمه بي‌ اهميت‌ شدن‌, کلمات شبیه بي‌ اهميت‌ شدن‌ , بي‌ اهميت‌ دانستن‌ به لاتین , مبتذل‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها