ترجمه Trolley در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yllort) چرخ‌ دستي‌ مامورتنظ‌يف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گاري‌ باركش‌

Trolley به چه معناست و Trolley یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trolley

(yllort) چرخ‌ دستي‌ مامورتنظ‌يف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (yllort) چرخ‌ دستي‌ مامورتنظ‌يف‌, ترجمه (yllort) چرخ‌ دستي‌ مامورتنظ‌يف‌, کلمات شبیه (yllort) چرخ‌ دستي‌ مامورتنظ‌يف‌ , گاري‌ باركش‌ به لاتین
دانلود فایل ها