ترجمه Trooper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سپاهي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سوار , در فارسی : اسب‌ سواري‌ , به فارسی : نظ‌امي‌.

Trooper به چه معناست و Trooper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trooper

سپاهي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سپاهي‌, ترجمه سپاهي‌, کلمات شبیه سپاهي‌ , سوار به لاتین , اسب‌ سواري‌ به لاتین , نظ‌امي‌. خارجی
دانلود فایل ها