ترجمه Tropic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استوا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گرمسيري‌ , در فارسی : مدارراس‌السرط‌ان‌ , به فارسی : مدارراس‌ الجدي‌

Tropic به چه معناست و Tropic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tropic

استوا به خارجی , ریشه انگلیسی استوا, ترجمه استوا, کلمات شبیه استوا , گرمسيري‌ به لاتین , مدارراس‌السرط‌ان‌ به لاتین , مدارراس‌ الجدي‌ خارجی
دانلود فایل ها