ترجمه Trotter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای و پركار. می باشد

Trotter به چه معناست و Trotter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trotter

و پركار. به خارجی , ریشه انگلیسی و پركار., ترجمه و پركار., کلمات شبیه و پركار.
دانلود فایل ها