ترجمه Troubadour در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نغمه‌ سراي‌ سيار. می باشد

Troubadour به چه معناست و Troubadour یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Troubadour

نغمه‌ سراي‌ سيار. به خارجی , ریشه انگلیسی نغمه‌ سراي‌ سيار., ترجمه نغمه‌ سراي‌ سيار., کلمات شبیه نغمه‌ سراي‌ سيار.
دانلود فایل ها