ترجمه Troubadour در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شاعر بزمي‌ ونوازنده‌ دوره‌ گرد قرون‌ 11 الي‌ 31 فرانسه‌ می باشد

Troubadour به چه معناست و Troubadour یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Troubadour

شاعر بزمي‌ ونوازنده‌ دوره‌ گرد قرون‌ 11 الي‌ 31 فرانسه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شاعر بزمي‌ ونوازنده‌ دوره‌ گرد قرون‌ 11 الي‌ 31 فرانسه‌, ترجمه شاعر بزمي‌ ونوازنده‌ دوره‌ گرد قرون‌ 11 الي‌ 31 فرانسه‌, کلمات شبیه شاعر بزمي‌ ونوازنده‌ دوره‌ گرد قرون‌ 11 الي‌ 31 فرانسه‌
دانلود فایل ها