ترجمه Troubleshooter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مشگل‌ گشا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كاشف‌ عيب‌ ونقص‌ ورفع‌ كننده‌ ان‌.

Troubleshooter به چه معناست و Troubleshooter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Troubleshooter

مشگل‌ گشا به خارجی , ریشه انگلیسی مشگل‌ گشا, ترجمه مشگل‌ گشا, کلمات شبیه مشگل‌ گشا , كاشف‌ عيب‌ ونقص‌ ورفع‌ كننده‌ ان‌. به لاتین




دانلود فایل ها