ترجمه Trousseau در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جهاز عروس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جامه‌ يا رخت‌ عروس‌.

Trousseau به چه معناست و Trousseau یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trousseau

جهاز عروس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جهاز عروس‌, ترجمه جهاز عروس‌, کلمات شبیه جهاز عروس‌ , جامه‌ يا رخت‌ عروس‌. به لاتین
دانلود فایل ها