ترجمه Truant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌فره‌ رو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از اموزشگاه‌ گريز زدن‌ , در فارسی : شاگرد يا ادم‌ ط‌فره‌

Truant به چه معناست و Truant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Truant

ط‌فره‌ رو به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌فره‌ رو, ترجمه ط‌فره‌ رو, کلمات شبیه ط‌فره‌ رو , از اموزشگاه‌ گريز زدن‌ به لاتین , شاگرد يا ادم‌ ط‌فره‌ به لاتین
دانلود فایل ها