ترجمه Trubleshoot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عيب‌ زدايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رفع‌ عيب‌.

Trubleshoot به چه معناست و Trubleshoot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trubleshoot

عيب‌ زدايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عيب‌ زدايي‌, ترجمه عيب‌ زدايي‌, کلمات شبیه عيب‌ زدايي‌ , رفع‌ عيب‌. به لاتین
دانلود فایل ها