ترجمه Truce در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جنگ‌ ايست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متاركه‌ جنگ‌ , در فارسی : قرار داد متاركه‌ موقت‌ جنگ‌.

Truce به چه معناست و Truce یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Truce

جنگ‌ ايست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جنگ‌ ايست‌, ترجمه جنگ‌ ايست‌, کلمات شبیه جنگ‌ ايست‌ , متاركه‌ جنگ‌ به لاتین , قرار داد متاركه‌ موقت‌ جنگ‌. به لاتین
دانلود فایل ها