ترجمه Truck در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای معامله‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سروكار داشتن‌ با , در فارسی : مبادله‌ , به فارسی : معامله‌

Truck به چه معناست و Truck یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Truck

معامله‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی معامله‌ كردن‌, ترجمه معامله‌ كردن‌, کلمات شبیه معامله‌ كردن‌ , سروكار داشتن‌ با به لاتین , مبادله‌ به لاتین , معامله‌ خارجی
دانلود فایل ها