ترجمه Truck Trailer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برده‌ شود. می باشد

Truck Trailer به چه معناست و Truck Trailer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Truck Trailer

برده‌ شود. به خارجی , ریشه انگلیسی برده‌ شود., ترجمه برده‌ شود., کلمات شبیه برده‌ شود.
دانلود فایل ها