ترجمه Truckler در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حركت‌ دهنده‌ يا غلتاننده‌ چرخ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چاپ‌لوس‌.

Truckler به چه معناست و Truckler یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Truckler

حركت‌ دهنده‌ يا غلتاننده‌ چرخ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حركت‌ دهنده‌ يا غلتاننده‌ چرخ‌, ترجمه حركت‌ دهنده‌ يا غلتاننده‌ چرخ‌, کلمات شبیه حركت‌ دهنده‌ يا غلتاننده‌ چرخ‌ , چاپ‌لوس‌. به لاتین
دانلود فایل ها