ترجمه True در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صحيح‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ثابت‌ ياحقيقي‌ كردن‌ , در فارسی : درست‌ , به فارسی : راستين‌ , سایر ترجمه ها : فريور.

True به چه معناست و True یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به True

صحيح‌ به خارجی , ریشه انگلیسی صحيح‌, ترجمه صحيح‌, کلمات شبیه صحيح‌ , ثابت‌ ياحقيقي‌ كردن‌ به لاتین , درست‌ به لاتین , راستين‌ خارجی , فريور. در زبان
دانلود فایل ها