ترجمه Truly در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صادقانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باشرافت‌ , در فارسی : موافق‌ باحقايق‌ , به فارسی : بدرستي‌ , سایر ترجمه ها : بط‌ور

Truly به چه معناست و Truly یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Truly

صادقانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی صادقانه‌, ترجمه صادقانه‌, کلمات شبیه صادقانه‌ , باشرافت‌ به لاتین , موافق‌ باحقايق‌ به لاتین , بدرستي‌ خارجی , بط‌ور در زبان
دانلود فایل ها