ترجمه Trump در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صداي‌ شيپور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (در بازي‌ ورق‌) خال‌ اتو , در فارسی : خال‌ حكم‌

Trump به چه معناست و Trump یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trump

صداي‌ شيپور به خارجی , ریشه انگلیسی صداي‌ شيپور, ترجمه صداي‌ شيپور, کلمات شبیه صداي‌ شيپور , (در بازي‌ ورق‌) خال‌ اتو به لاتین , خال‌ حكم‌ به لاتین
دانلود فایل ها