ترجمه Trumped Up در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خلاف‌ واقع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نادرست‌ , در فارسی : بيمورد , به فارسی : ناروا , سایر ترجمه ها : جعلي‌.

Trumped Up به چه معناست و Trumped Up یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trumped Up

خلاف‌ واقع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خلاف‌ واقع‌, ترجمه خلاف‌ واقع‌, کلمات شبیه خلاف‌ واقع‌ , نادرست‌ به لاتین , بيمورد به لاتین , ناروا خارجی , جعلي‌. در زبان
دانلود فایل ها