ترجمه Truncate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ سر كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شاخه‌ زدن‌ , در فارسی : ناقص‌ كردن‌.

Truncate به چه معناست و Truncate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Truncate

بي‌ سر كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ سر كردن‌, ترجمه بي‌ سر كردن‌, کلمات شبیه بي‌ سر كردن‌ , شاخه‌ زدن‌ به لاتین , ناقص‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها