ترجمه Trust Company در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شركت‌ امين‌ يا امانت‌ دار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بانكي‌ كه‌ امانات‌ وسپرده‌ها

Trust Company به چه معناست و Trust Company یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trust Company

شركت‌ امين‌ يا امانت‌ دار به خارجی , ریشه انگلیسی شركت‌ امين‌ يا امانت‌ دار, ترجمه شركت‌ امين‌ يا امانت‌ دار, کلمات شبیه شركت‌ امين‌ يا امانت‌ دار , بانكي‌ كه‌ امانات‌ وسپرده‌ها به لاتین
دانلود فایل ها