ترجمه Truth Table در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جدول‌ درستي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جدول‌ صحت‌.

Truth Table به چه معناست و Truth Table یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Truth Table

جدول‌ درستي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جدول‌ درستي‌, ترجمه جدول‌ درستي‌, کلمات شبیه جدول‌ درستي‌ , جدول‌ صحت‌. به لاتین
دانلود فایل ها